Search

+
ტრენინგი თემაზე: ,,მიგრაცია და სტერეოტიპები”

ამერიკულ უმაღლესი საერთაშორისო სკოლა-კოლეჯ ,,პროგრესში”, სამოქალაქო კლუბის ორგანიზებით მოწვეულ იქნა, თავისუფალი უნივერსიტეტის დოქტორანტი; მშვიდობისა და კონფლიქტებისკონსულტანტი გურანდა ბურსულაია, რომელმაც ჩაატარა ტრენინგი თემაზე: ,,მიგრაცია და სტერეოტიპები”

სრულდ ნახვა